Specjalizujemy się w prawie przedsiębiorców i prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie pracy, prawie cywilnym, w tym w prawie zobowiązań i prawie nieruchomości, prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie autorskim, prawie IT oraz w prawie spadkowym i rodzinnym prawie majątkowym.Jesteśmy skuteczni w uzyskiwaniu dla naszych klientów odszkodowań! Nasze usługi prawnicze obejmują opinii prawnych i udzielanie porad, udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzanie dokumentacji prawniczej, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i przed sądami powszechnymi, przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej i przed sądami administracyjnymi.