Oferujemy naszym klientom usługi związane z prowadzeniem spraw związanych z rozwodem i dotyczących między innymi: podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktu z dzieckiem.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom nawet w tych najtrudniejszych sprawach. O rozwodzie może orzec jedynie sąd. Przeprowadzając postępowanie w trakcie, którego badane są przesłanki warunkujące orzeczenia rozwodu. Zgodnie z obowiązującym prawem rozwiązanie małżeństwa możliwe jest tylko jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do całkowitego rozkładu współżycia. Jeżeli sąd ustali że współżycie nie ustało w sposób całkowity i trwały, to wówczas nie dojdzie do rozwiązania małżeństwa