W naszej ofercie znajdziecie Państwo również obsługę powództw o świadczenia takich jak: wydanie pieniędzy lub określonej rzeczy, czynienia, nieczynienia, zaprzeczenia, zanoszenia, opróżnienie lokalu, zaprzestanie immisji, udostępnienie drogi, zadość uczynienie bądź zamieszczenie sprostowania.

Zajmujemy się również powództw o ustalenie prawa lub stosunku prawnego takich jak: domaganie się istnienia bądź nie istnienia stosunku prawnego lub prawa. Na przykład stwierdzenie istnienia stosunku pracy bądź istnienie stosunku najmu lokalu.

 Dla naszych klientów obsługujemy również powództwa o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego. Ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa można podzielić na występujące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia(ex nunc) na przykład rozwód, zniesienie wspólnoty majątkowej, rozwiązanie spółki bądź z mocą wsteczną(ex tunc) na przykład unieważnienie małżeństwa lub zaprzeczenie ojcostwa.