Zapewniamy w ramach oferty porady prawne, reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję, prokuraturę oraz inne organy, reprezentację w postępowaniu sądowym zarówno w postępowaniu karnym jak i karno-skarbowym, reprezentację w postępowaniu kasacyjnym i wykonawczym, sporządzanie pism procesowych, składanie skarg oraz wniosków na etapie postępowania przygotowawczego, udział podczas przesłuchania na policji oraz na rozprawie przed sądem, sporządzanie kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania, przygotowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa