Dziękujemy, że korzystasz z naszego serwisu! Regulamin świadczenia usług oraz polityka prywatności zostały stworzone po to, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo! 

Dzięki tym zapisom masz pewność, że nasze produkty i usługi spełniają wymogi prawne, a za wirtualną rzeczywistością stoi zespół ludzi, którzy dbają o twój wizerunek w Internecie oraz o bezpieczeństwo danych. 

Jesteśmy otwarci na twoje sugestie. Możesz skontaktować się z nami za pomocą adresu: zamowienia@weboon.pl

Ten regulamin wyjaśnia dokładnie, na jakich zasadach funkcjonuje nasz serwis i w jaki sposób możesz z niego korzystać. 

WEBOON.PL – REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i zamawiania usług za pomocą strony www.weboon.pl. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.
 2. Strona jest prowadzona przez przedsiębiorstwo działające pod firmą PRIMEO Michał Pniewski, z siedzibą w Kielcach (25-417 Kielce), ul. Przyborowskiego 4/11, posiadające numer NIP: 6572547754, REGON: 60198443. Rachunek bankowy: nr 36 1140 2004 0000 3702 5034 2016 (nazwa banku: MBank). Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia@weboon.pl) lub telefonicznie ( nr: 412 494 000).
 3. Weboon.pl to strona internetowa, za pomocą której osoby odwiedzające serwis mogą dokonać zamówienia strony internetowej spośród zaprezentowanych gotowych stron internetowych w subskrypcji miesięcznej lub rocznej albo płatności jednorazowej. Weboon.pl nie jest kreatorem stron internetowych. Do zamówienia strony internetowej nie jest potrzebna znajomość skomplikowanych systemów informatycznych.
 4. Wszystkie prezentowane motywy zostały zaprojektowane i wykonane przez weboon.pl lub przez osoby z nim współpracujące. Weboon.pl nie korzysta z darmowych wzorów stron internetowych dostępnych w Internecie.
 5. Wszystkie motywy graficzne zostały zakodowane w oparciu o polski system obsługi treści DigiPit.cms. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie komponenty systemu są w języku polskim, a ich obsługa jest zrozumiała.
 6. Strony internetowe w weboon.pl wykorzystują darmowe zdjęcia na licencji komercyjnej. System obsługi treści umożliwia wymianę tych zdjęć, jednak posługiwanie się nimi po wykupieniu subskrypcji nie jest sprzeczne z prawem.
 7. Strony internetowe w weboon.pl zostały uzupełnione przykładowymi treściami marketingowymi. System obsługi treści umożliwia edycję tych treści, jednak posługiwanie się nimi po wykupieniu subskrypcji nie jest sprzeczne z prawem.
 8. Odwiedzając naszą stronę lub dokonując zamówienia za jej pośrednictwem, zawierasz z nami umowę składającą się z niniejszego regulaminu świadczenia usług, umowy o przetwarzanie danych osobowych i polityki prywatności.
 9. Korzystając z usług weboon.pl w pełni akceptujesz postanowienia regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności.
 10. Wszystkie ceny zamieszczone na weboon.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana w podsumowaniu zamówienia jest wiążąca dla stron w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 
 11. Weboon.pl przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy może posługiwać się podmiotami trzecimi.

II. Zawarcie umowy.

 1. Kupujący może składać zamówienia za pomocą strony internetowej https://weboon.pl/pl/wybierz-szablon/ przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia wpłynęły.
 3. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT, która wysyłana jest w formie elektronicznej. Cena subskrypcji nie uwzględnia przesyłania faktury VAT w formie papierowej. Przesyłanie faktur drogą pocztową wymaga dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem usług.
 4. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://weboon.pl/pl/wybierz-szablon/ po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W zamówieniu klient dokonuje w szczególności:
  1. wyboru zamawianej wizytówki internetowej,
  2. oznaczenia danych adresowych oraz danych do wystawienia faktury VAT,
  3. wyboru adresu internetowego (domeny),
  4. zatwierdzenia zamówienia,
  5. dokonania płatności za zamówienie.
 5. Zamówienia nieopłacone nie podlegają realizacji.
 6. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
 7. Umowa zakupu subskrypcji albo licencji samodzielnej za pomocą strony internetowej https://weboon.pl/pl/wybierz-szablon/, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia opłaconego zamówienia przez weboon.pl, co oznacza, że z tą chwilą staje się prawnie skuteczna.

III. Potwierdzenie zawarcia umowy.

 1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez weboon.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 2. Weboon.pl przekaże klientowi potwierdzenie zakupu w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili uruchomienia wizytówki w Internecie, drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.

IV. Zasady płatności.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. płatność gotówką w siedzibie przedsiębiorstwa,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy,
  3. płatność przez Przelewy24.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 3. Weboon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 4. Każda forma płatności pobierana jest jako płatność z góry. W przypadku płatności przelewem oraz w przypadku płatności przez Przelewy24, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:

  PRIMEO Michał Pniewski

  ul. Przyborowskiego 4/11

  25-417 Kielce

  Nr rachunku bankowego (mBank): 6 1140 2004 0000 3702 5034 2016 

  W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko /nazwę firmy oraz nazwę zamawianej strony internetowej.

 6. W przypadku zaległości w płatności, Kupujący może zdecydować, na zaspokojenie której należności przeznaczyć daną wpłatę. Jeżeli Kupujący nie wskazał, na poczet której należności należy zaliczyć wpłatę, weboon zaliczy ją na poczet należności najdawniej wymagalnej.

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje.        

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia strony www w Internecie. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres bok@weboon.pl.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usługi D Faktor, kiedy usługa personalizacji została wykonana w pełni na wyraźne życzenie Klienta, ponieważ usługa D Faktor polega na spersonalizowaniu wybranej strony www tylko do działalności konkretnego Klienta (rzecz nieprefabrykowana).
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy zamówiona wizytówka internetowa ma wadę fizyczną lub prawną. 
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności z umową sprzedaży. W szczególności, niezgodność z umową sprzedaży zachodzi jeżeli:
  a) wizytówka internetowa nie ma właściwości, o których istnieniu weboon.pl zapewniał,
  b) wizytówka została klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 5. Wizytówka internetowa ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej.
 6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres bok@weboon.pl
 7. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez weboon.pl. 
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność weboon.pl z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

VI. Usługi hostingowe. 

 1. Hosting to usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń lub innego rodzaju zasobów, w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów oferowanych przez weboon.pl.
 2. Serwer to pozostające w dyspozycji weboon.pl samodzielne urządzenie (serwer dedykowany) lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów (serwer wirtualny), służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do energii elektrycznej i sieci Internet. 
 3. Parametry to określone w cenniku usług maksimum, możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. 
 4. Na podstawie Umowy Regulaminu Świadczenia Usług, weboon.pl za wynagrodzeniem udostępnia Kupującemu, według jego wyboru wskazanego w formularzu zamówienia, zasoby serwerów i zapewnia Kupującemu możliwość zapisywania i administrowania danymi w formacie cyfrowym, zgodnie z parametrami określonymi dla danej usługi.
 5. W przypadku przekroczenia parametrów, weboon.pl uprawniony jest do zablokowania możliwości zapisywania i administrowania danymi zapisanymi przez Kupującego, do chwili upływu okresu, dla którego limit parametrów został przypisany do usługi. 
 6. Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych weboon.pl, niezależnie od tego, czy weboon.pl także tworzy takie kopie.
 7. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać warunków korzystania (licencji), określonych przez odpowiednich licencjodawców, z wszelkiego udostępnionego mu w ramach usługi oprogramowania oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie warunków korzystania z tego oprogramowania, w szczególności korzystania lub instalowania innego oprogramowania niezgodnego z warunkami licencji. Weboon.pl zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Kupującego warunków korzystania przez niego z udostępnionego mu oprogramowania.
 8. Dane zgromadzone na serwerze udostępnionym Kupującemu w ramach świadczonych usług, mogą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, od dnia zakończenia trwania umowy, a następnie zostaną w sposób bezpowrotny usunięte z przestrzeni serwera weboon.pl.
 9. Weboon.pl, w przypadku nieprzedłużenia umowy na świadczenie usługi lub opóźnienia w zakresie terminu zapłaty warunkującego przedłużenie umowy na świadczenie usługi, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego danych zapisanych na udostępnionym mu serwerze.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej www.weboon.pl, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Firma weboon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży usług i produktów, dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej https://weboon.pl. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.weboon.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.weboon.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Weboon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie znajdujących się w ofercie cen wizytówek internetowych oraz domen internetowych, wprowadzania nowych wizytówek internetowych i innych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.weboon.pl, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Weboon.pl ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest następstwem okoliczności, za które weboon.pl nie ponosi odpowiedzialności, to jest:
  a. braku ciągłości świadczenia usługi niezawinionego przez weboon.pl, w tym:
  - działania siły wyższej (powódź, huragan itp.);
  - nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Kupującemu w celu dostępu do infrastruktury technicznej
  służącej do obsługi serwera lub strony internetowej lub domeny udostępnionej w ramach usługi;
  b. konieczności wstrzymania pracy serwera lub strony internetowej ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie usługi przez Kupującego, którego źródłem jest oprogramowanie Kupującego lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Kupującego przed działaniami niepożądanymi (np.niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp);
  c. naruszenia warunków umowy przez Kupującego.
 5. Weboon.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) zapisanych w udostępnionych Kupującemu zasobach serwera lub systemu obsługi treści, jeżeli wyniknęła ona z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Kupującego udostępnionych mu zasobów przed działaniami niepożądanymi. 
 6. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a weboon.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08 marca 2021 roku.