Nowe zajęcia dodatkowe
Opublikowany:12.01.2018

W odpowiedzi na zwiększające się zainteresowanie zajęciami dodatkowymi postanowiliśmy uruchomić zapisy. Dzieci będą mogły korzystać z dodatkowych zajęć plastycznych, technicznych, oraz naukowych. W celu zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach dodatkowchy prosimy o kontakt z sekretariatem lub opiekunem grupy. Plany zajęć dodatkowych zostaną podane po rozpoczęciu roku szkolnego.