Kategoria A upoważnia do kierowania:

  • motocyklem
  • pojazdów dozwolonych dla kategorii AM

W celu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć Profil Kandydata na Kierowcę. Pomożemy Państwu w dokonaniu wszystkich formalności koniecznych do uzyskania tego dokumentu.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 24 roku życia, lub po dwóch latach posiadania prawa jazdy kategorii A2. Przy czym osoby posiadające prawo jazdy kategorii A1 lub A2 zwolnione są z egzaminu teoretycznego i odbywają tylko 10 godzin jazd praktycznych po których zdają tylko egzamin państwowy praktyczny.

Posiadamy szeroką gamę motocykli. Wśród nich ten sam model jak na egzaminie państwowym.

Część praktyczna kursu odbywa się na placu manewrowym, który jest dostosowany do wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych. Plac manewrowy mieści się przy ul. Mari Konopnickiej