Nowa zaprawa - już w sprzedaży

Nowa zaprawa - już w sprzedaży Opublikowany:25.07.2016 10:41:09

Uniwersalna zaprawa murarska FAST ZM

Oferujemy Państwu nowy produkt - zaprawa FAST ZM.

Zastosowanie

Zaprawa FAST ZM jest gotową zaprawą murarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych – przede wszystkim murowania ścian, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest niezastąpiona przy pracach remontowych, oszczędza czas niezbędny do przygotowania zaprawy z osobnych składników. Do murowania bloczków gazobetonowych zaleca się stosowanie zaprawy FAST GB1.

Właściwości

FAST ZM jest gotową do użycia, suchą mieszanką składników mineralnych oraz dodatków plastyfikujących. Uniwersalna zaprawa murarska FAST ZM dzięki specjalnie dobranym składnikom może być wykorzystywana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jest wodo- i mrozoodporna. Łatwa w stosowaniu, zapewnia jednakowe właściwości stosowania przez cały okres wykonywania prac remontowych. Zaprawę murarską FAST ZM charakteryzuje dobra przyczepność, wysoki stopień plastyczności oraz bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

Przygotowanie podłoża

Zaprawa murarska FAST ZM przeznaczona jest do wszystkich mineralnych, nośnych podłoży, wolnych od zanieczyszczeń takich jak pyły, tłuszcze, bitumy itd. Podłoża powinny być suche. Wszystkie stare, osypujące się warstwy podłoży należy usunąć.

Przygotowanie i sposób użycia

Zawartość opakowania wsypać do około 4,0 l czystej wody i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania konsystencji jednorodnej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę należy nanosić na wcześniej przygotowane podłoże kielnią, a następnie lekko dociskając murowane elementy. Prace powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

Wydajność

Średnie zużycie zaprawy wynosi około 60 kg/m2 (przy ścianie grubości ½ cegły pełnej i grubości spoiny 1 cm).

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Właściwa ilość wody potrzebna do uzyskania
odpowiedniej konsystencji
3,50 - 4,30 l 
Czas roboczy około 4 godziny
Klasa zaprawy M7

Opakowanie

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z Polską Normą: PN-85/B-04500.
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1431/01/2003.

Uwaga

Produkt zawiera cement. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.